Servei assistencial

El servei assistencial està format per la l’equip de gerocultores, i l’equip de neteja i bugaderia.

Tot això amb la finalitat de donar a l’usuari la millor qualitat de vida i intentar que es sentin ben atesos.

L’equip de gerocultors de dia està format per dos torns, cadascun amb sis gerocultors.

Les seves funcions es basen en:

  • Ajudar als nostres residents a realitzar les seves activitats bàsiques de la vida diària.
  • Informar als tècnics de qualsevol canvi que tingui l’usuari.
  • Administrar la medicació sota supervisió.
  • Organització del menjador i servir al resident, ajudant-los si ells no poden.

L’equip de gerocultors de nit està format per dos torns, cadascun amb dos gerocultors.

Les seves funcions es basen en:

  • Ajudar a enllitar als residents segons les seves necessitats.
  • Supervisar l’estat dels usuaris durant la nit i informar als tècnics de qualsevol canvi.

Per últim, l’equip de neteja i bugaderia està format per sis persones repartides en dos torns.