Servei Mèdic

Al nostre centre garantim l`assistència mèdica i sanitària continuada per a tots els residents amb un servei extern.

El nostre principal objectiu és cuidar i promocionar la seva salut per aconseguir la millor qualitat de vida.

El doctor, en coordinació amb el servei d`infermeria, s`encarrega de la valoració i seguiment integrals de les patologies tant cròniques com agudes dels nostres residents.

ACTUACIONS RELACIONADES.

  • Valoració inicial.
  • Seguiment periòdic amb història clínica informatitzada, connectada al CAP i hospitals de referencia.
  • Revisió i ajustament de tractaments farmacològics.
  • Atenció permanent  i continuada mitjançantl`equip d`infermeria.
  • Activitats de medicina preventiva. En coordinació amb el Centre de Salut Pública, gestionem

l’administració de les vacunes necessàries (grip, pneumococ…).

  • Servei d`informació als familiars.
  • Actuar en cas de patologia aguda. Estabilització clínica, valoració i tractament.