Fisioteràpia

Les activitats que principalment realitza dependrà dels residents, ja que fan activitats en grup però hi ha residents que necessiten uns exercicis més específics segons pautes mèdiques i s’ocupa de tota mena d’anomalies a nivell físic per valorar, mantenir i rehabilitar al màxim l’autonomia física.

En els casos individuals sobretot l’ús dels diversos materials: caminadors, bastons, cadira de rodes, així com aparell d’ultrasons i llum d’infrarojos.

Assessorament clínic i pautes d’higiene postural.

En el treball grupal les activitats són:

– Sessions de psicomotricitat amb jocs de pilota, mans lliures…

– Gimnàstica

Tècniques:

– Treball individual i treball en equip

– Termoteràpia

– Mobilitzacions actives, autopassives i passives

– Reeducació de la marxa

– Fisioteràpia traumatològica

– Fisioteràpia neurològica

Alejandro Gil
Fisioterapeuta

Leave a Reply