Animació socio cultural

L’ASC és l’ús terapèutic d’activitats de caire lúdic amb l’objectiu d’intervenir en el desenvolupament d’una persona que pateix una disminució.

Les principals funcions són potenciar les activitats de caràcter cognitiu, motor, emocional, funcional i de participació a les activitats proposades per a que els usuaris assoleixin una millor qualitat de vida.

Més concretament la dinamització de grups, la motivació dels residents envers les activitats, dissenyar i planificar les activitats així com també fer la valoració posterior, coordinació amb altres serveis i relació amb entitats externes i de voluntariat.

L’objectiu principal consisteix en prevenir el deteriorament cognitiu i mantenir les activitats de la vida diària ( bàsiques i instrumentals ) en un context emocional adequat. Com a objectius ens plantegem el facilitar la relació entre els usuaris i el personal, millorar l’autoestima, millorar la comunicació, fomentar la creativitat, la motivació i la implicació; estimular els sentits, mantenir el nivell de funcionalitat cognitiva i física.

ACTIVITATS

  • Treball de les pràxies constructives mitjançant jocs de caire lúdic
  • Manteniment de la memòria recent i remota amb tallers de reminiscència i lectura de premsa
  • Estimulació del llenguatge oral i escrit amb el “taller de vivències” i de conversa
  • Treballar la motricitat fina i gruixuda amb activitats com costura i manualitats
  • Reconeixement numèric amb jocs de taula
  • Implicació amb l’entorn amb sortides a l’exterior, celebració de festes, actuacions i projectes intergeneracionals
  • Potenciar autoestima, concentració i creativitat amb el taller de mandales
Silvia Ocaña
Animadora Sociocultural

Leave a Reply