Teràpia ocupacional

El servei de Teràpia Ocupacional va dirigit a millorar, mantenir l’autonomia i l’acompliment ocupacional de la persona per tal d’incrementar la seva qualitat de vida, autoestima i salut.

El terapeuta ocupacional realitza una valoració de les capacitats físiques, cognitives, funcionals, volitives i d’adaptació a l’entorn per tal d’elaborar un pla de tractament amb objectius individualitzats per a cada resident.

L’objectiu principal és el de fomentar un major grau d’independència, estimular les capacitats cognitives que es puguin veure afectades per l’envelliment, disminuir l’aïllament i fomentar les relacions interpersonals.

La intervenció se centra en les següents àrees:

  • Entrenament i reeducació de les Activitats de la Vida Diària tals com higiene, vestit, autocura, alimentació…
  • Estimulació funcional i cognitiva (esquema corporal, lateralitat, psicomotricitat, musicoteràpia, integració sensorial…)
  • Assessorament i entrenament en l’ús d’ajudes tècniques per tal d’adaptar l’entorn i les activitats a les capacitats i necessitats del resident.
  • Activitats significatives dirigides a un propòsit (activitats variades depenent les interessos i motivacions de la persona)

Leave a Reply