Per donar el millor servei i atenció als nostres residents, comptem amb personal que treballa per millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia dels usuaris. 

Per això, l’equip tècnic interdisciplinar, treballa de forma coordinada englobant les seves actuacions en cinc àrees diferenciades:

  • Àrea de gestió: Direcció
  • Àrea assistencial:  Coordinació i gerocultores.
  • Àrea sanitària:  Metge, infermeres i fisioterapeuta.
  • Àrea psicosocial: Psicòloga, terapeuta ocupacional, treballador social i TASOC.
  • Àrea de serveis: Neteja i manteniment.