Treball social

Treball social

El servei de treball social es desenvolupa en la residència de dilluns a divendres als matins i té com a finalitat detectar i treballar per a cobrir les necessitats dels residents. També engloba la relació amb els familiars i amb la xarxa de serveis socials pública. Els objectius d’aquest servei estan sempre en coordinació amb els dels altres tècnics de l’equip interdisciplinari, per a fer una atenció personalitzada i adaptada a cada cas. Les principals funcions que desenvolupa la treballadora social són:

  • Proporcionar informació i orientació sobre la residència per a nous ingressos.
  • Tramitar les llistes d’espera (pública i privada) i realitzar les visites al centre.
  • Realitzar l’acolliment i acompanyament en l’entrada del nou resident. Entrevista amb la família per a la valoració social inicial i realització de la història social.
  • Elaborar el contracte de residència o centre de dia, i gestionar tota la documentació (Reglament de Règim Intern, protecció de dades, objectes personals …) el primer dia d’ingrés.
  • Fer un seguiment de l’adaptació i evolució del resident i mantenir el contacte amb les famílies.
  • Fomentar la integració i participació dels residents en la vida del centre.
  • Orientar i informar residents i famílies sobre la llei de dependència i les ajudes i drets als quals poden accedir. Fer els tràmits necessaris per a valorar i revisar els graus de dependència, accedir a places públiques o rebre ajudes econòmiques vinculades a una plaça privada. Per a això realitza una coordinació contínua amb serveis socials d’atenció primària municipals i territorials.
  • Realitzar, conjuntament amb la resta de l’equip tècnic, el Pla Individual d’Atenció de cada resident, i fer revisions periòdiques d’aquest.

Leave a Reply