PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

La intervenció a l’àrea de psicologia es divideix en 3 parts:

 1. Residents
  • Avaluació cognitiva i psicològica: tant a l’arribada com durant la seva estància en el centre, es realitza una avaluació periòdica per poder saber l’estat cognitiu i psicològic del resident en tot moment.
  • Estimulació cognitiva: mitjançant diferents tallers grupals i individuals, es treballen àrees de la cognició com la memòria, el llenguatge, la orientació, les funcions executives, les pràxies, les gnòsies i el càlcul.
  • Recolzament emocional: a més a més de l’estimulació cognitiva, la psicòloga està disponible per realitzar recolzament emocional sempre que els residents ho necessitin.

Entre els tallers que es realitzen, es troben els següents:

 • Musicoteràpia individual i grupal
 • Realitat virtual
 • Estimulació cognitiva mitjançant exercicis orals i escrits
 • Taller de cinema

 

 1. Familiars

La intervenció dirigida als familiars es centra en realitzar entrevistes amb els familiars sempre que ho necessitin i/o que la professional ho consideri necessari.

És possible que durant el procés d’ingrés, o després de l’ingrés del resident, els familiars tinguin la dificultat per gestionar les emocions i/o relacions amb el familiar. És per això que des de l’àrea de psicologia s’ofereix suport psicològic, potenciant en tot moment, la comunicació entre el familiar i el centre.

 

 1. Gerocultors

Entre les funcions de la psicòloga, es troba proporcionar pautes d’actuació i orientació psicològica a l’equip de gerocultors en relació als residents, realitzant xerrades de formació, per així proporcionar un espai de comunicació i promoure que es realitzi una bona feina per la seva part.

Leave a Reply