Infermeria

Infermeria

SERVEI D`INFERMERIA.

Els objectius principals del servei d`infermeria son la prevenció, la cura de la salut i la conservació de l´autonomia per  les persones del nostre centre.

ACTUACIONS RELACIONADES:

  • Recollir la documentació especifica i utilitzar els recursos disponibles per poder fer un bon seguiment i control de símptomes.
  • El servei d`infermeria treballa en coordinació amb les famílies, servei mèdic del centre, equip interdisciplinar i cuidadors. Així mateix mantenim bona comunicació amb els serveis bàsics de salut , hospitals de referència i equip PADES.
  • Preparar, administrar i distribuir el tractament mèdic pautat.
  • Fer el seguiment d`aquests tractaments i coordinació amb el servei de farmàcia.
  • Controls necessaris segons patologia.
  • Cures i atenció al final de la vida (cures pal·liatives).

Leave a Reply