Animació socio cultural

L’ASC és l’ús terapèutic d’activitats de caire lúdic amb l’objectiu d’intervenir en el desenvolupament d’una persona que pateix una disminució...

Read more